✨ พิเศษสำหรับ น้องๆ นร. MP Education

✨ พิเศษสำหรับ น้องๆ นร. MP Education

หากน้องๆประสบปัญหาเรื่องเข้าเรียนออนไลน์ช่วง covid-19 เช่น เน็ตที่บ้านไม่แรง แชร์บ้านอยู่ด้วยกันเยอะ เสียงดังรบกวนเวลาเรียน ต้องการสมาธิ หรือไม่มีคอมพิวเตอร์ สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ของ MP Education ของเราได้เลยเป็นการชั่วคราวครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย!...
📣 สภากาชาด ออสเตรเลีย 🇦🇺 เปิดให้ส่งใบสมัครเพื่อรับเงินช่วยเหลือใน กรณีฉุกเฉินครับ (สำหรับวีซ่านักเรียน) น้องๆสามารถส่งใบสมัครได้ที่นี่ครับ

📣 สภากาชาด ออสเตรเลีย 🇦🇺 เปิดให้ส่งใบสมัครเพื่อรับเงินช่วยเหลือใน กรณีฉุกเฉินครับ (สำหรับวีซ่านักเรียน) น้องๆสามารถส่งใบสมัครได้ที่นี่ครับ

📌 https://www.redcross.org.au/…/help-for-migrants-in-transiti… . ข้อมูลและเอกสารเอกสารที่ต้องเตรียม 📌 Email (สำหรับสมัคร Redcross Account) 📌 Passport 📌 Bank Statement 1 เดือนล่าสุด . เรื่องจำนวนเงินไม่ได้ระบุ แต่ระบุว่าเป็น a small one-off emergency relief payment...
ขั้นตอนการเข้าถึงเงิน superannuation ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 12 เดือน สามารถถอนเงิน

ขั้นตอนการเข้าถึงเงิน superannuation ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 12 เดือน สามารถถอนเงิน

ขั้นตอนการเข้าถึงเงิน superannuation ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 12 เดือน...