อีกหนึ่งช่องสำหรับ น้องๆ ในการติดตามข้อจำกัดในการเดินทางเข้าออกอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ ข้อมูลโดยตรงจาก จาก 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀 แปลภาษาไทยให้โดย 𝗩𝗙𝗦 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱

อีกหนึ่งช่องสำหรับ น้องๆ ในการติดตามข้อจำกัดในการเดินทางเข้าออกอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ ข้อมูลโดยตรงจาก จาก 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀 แปลภาษาไทยให้โดย 𝗩𝗙𝗦 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱

ข้าไปเช็คกันกันได้ที่ 👉https://www.vfsglobal.com/australia/thailand/thai/index.html ⚠️ 𝟬𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟬 อัพเดทข้อจำกัดการเดินทาง-มีผลโดยทันที รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563...